Cronologia ultimei săptămâni a Domnului Isus Hristos


Cronologia ultimei săptămâni a

Domnului Isus Hristos

ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Vineri seara/Sâmbătă

Evenimentul

Locaţia

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus a sosit în Betania

Betania

12:1

Isus a sosit în după masa de Vineri, înainte de apusul soarelui, care era începutul official al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Sâmbătă seara/Duminică

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Cina în casa lui Simon

Betania

26:6-13

14:3-9

12:2-8

Intrarea triumfală în Ierusalim

Mt.Măslinilor

21:1-11

11:1-10

19:29-44

12:12-19

Isus se uită la Templu

Ierusalim

11:11

Isus se întoarce la Betania

Betania

11:11

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Duminică seara/Luni

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus bleastămă smochinul neroditor

Mt.Măslinilor

21:18-19a

11:11-18

Isus curăţă Templul

Ierusalim

21:12-13

11:15-18

19:45-48

Nişte greci cer să-L vadă pe Isus

Ierusalim

12:20-36

Isus mustră necredinţa

Ierusalim

12:37-50

Isus se întoarce la Betania

Betania

11:19

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Luni seara/Marţi

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Ucenicii văd smochinul uscat

Mt.Măslinilor

21:19b-22

11:20-26

21:37-38

Autoritatea lui Isus pusă la îndoială de lideri

Ierusalim

21:23-27

11:27-33

20:1-8

Pilda celor doi fii

Ierusalim

21:23-27

Pilda vierilor

Ierusalim

21:33-46

12:1-12

20:9-19

Pilda nunţii fiului de împărat

Ierusalim

22:1-14

Întrebarea fariseilor: plata birului

Ierusalim

22:15-22

12:13-17

20:20-26

Întrebarea saducheilor: învierea

Ierusalim

22:23-33

12:18-27

20:27-40

Întrebarea cărturarului: marea poruncă

Ierusalim

22:35-40

12:28-34

Întrebarea lui Isus: Domnul lui David

Ierusalim

22:41-46

12:35-37

20:41-44

Vai de cărturari şi farisei

Ierusalim

23:1-39

12:38-40

20:45-47

Dărnicia văduvei

Ierusalim

12:41-44

21:1-4

Profeţia de distrugere a Ierusalimului şi venirea Domnului

Mt.Măslinilor

24:1-51

13:1-37

21:5-36

Pilda celor zece fecioare

Mt.Măslinilor

25:1-13

Pilda talanţilor

Mt.Măslinilor

25:14-30

Pilda oilor şi a caprelor

Mt.Măslinilor

25:31-46

Se pare că Marţea a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE
Marţi seara/Miercuri

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Sinediul hotăreşte moartea Domnului Isus

Ierusalim

26:1-5

14:1-2

22:1-2

Iuda aceeptă să-L vândă pe Isus

Ierusalim

26:14-16

14:10-11

22:3-6

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE
Miercuri seara/Joi

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Pregătirea pentru Paşte

Ierusalim

26:17-19

14:12-16

22:7-13

PAŞTELE
Joi seara/Vineri

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus şi ucenicii se adună pentru sărbătoarea Paştelui

Ierusalim

26:20

14:17

22:14-16

13:1

Ucenicii se ceartă pentru locurile dintâi

Ierusalim

22:24-30

Isus spală picioarele ucenicilor

Ierusalim

13:2-17

Isus îl identifică pe vânzătorul Său

Ierusalim

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:18-30

Isus instituie Cine Domnului

Ierusalim

26:26-29

14:22-25

22:15-20

Porunca dragostei

Ierusalim

13:31-35

Isus prezice lepădarea lui Petru

Ierusalim

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:36-38

Discursul lui Isus din camera de sus

Ierusalim

14:1-30

Au cântat şi au plecat din camera de sus

Ierusalim

26:30

14:26

14:31

Discursul lui Isus pe drum către Ghetsimani

Valea Kedron

15:1-16:33

Rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi

Valea Kedron

17:1-26

Rugăciunea lui Isus în Ghetsimani

Mt.Măslinilor

26:36-46

14:32-42

22:39-46

18:1

Isus este trădat şi arestat

Mt.Măslinilor

26:47-56

14:43-52

22:47-53

18:2-12

Isus este adus înaintea lui Ana

Ierusalim

18:13-14

Isus este adus înainte lui Caiafa

Ierusalim

18:24

Isus este condamnat şi batjocorit de Sinedriu în acea noapte

Ierusalim

26:57-68

14:53-65

22:54, 66-72

Petru se leapădă de Isus de trei ori

Ierusalim

26:58, 69-75

14:54, 66-72

22:54-62

18:15-18, 25-27

Sinedriul Îl condamnă pe Isus

Ierusalim

27:1

15:1

22:66-71

Iuda s-a dus şi s-a spânzurat

Ogorul de sânge

27:3-10

Isus apare înaintea lui Pilat

Ierusalim

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-7

18:28-38

Isus apare înaintea lui Irod

Ierusalim

23:6-12

Isus apare înaintea lui Pilat din nou

Ierusalim

27:15-23

15:6-14

23:13-22

18:39-40

Isus biciuit şi batjocorit de romani

Ierusalim

27:27-31

15:16-19

19:1-3

Pilat aprobă moartea lui Isus

Ierusalim

27:22-26

15:12-15

23:20-25

19:4-16

Isus este dus şi răstignit

Golgota

27:31-34

15:20-23

23:26-32

19:16-17

Isus pe cruce: primele trei ore

Golgota

27:35-44

15:24-32

23:33-43

19:18-24

Isus pe cruce: ultimele trei ore

Golgota

27:45-50

15:33-37

23:44, 46

19:25-30

Minuni care însoţesc răstignirea Sa

Ierusalim

27:51-56

15:38-41

23:45, 47-49

Iosif îngroapă trupul lui Isus

Ierusalim

27:57-61

15:42-47

23:50-55

19:31-42

SABATUL

Vineri seara/ Sâmbăta

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Liderii iudei cer gărzi la mormânt

Ierusalem

27:62-66

Femeile ţin ziua de Sabat

23:56

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă seara/ Duminică

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Femeile vin la mormânt;
Isus a înviat din morţi

28:1-8

16:1-9

24:1-8

20:1

Acest document a fost preluat de pe internet, tradus şi adaptat de către Uniunea Cultului Crestin dupa Evanghelie  şi Scoala Biblică Tălmaciu

About these ads
This entry was posted in Fără categorie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s