Motive de rugaciune pentru luna Ianuarie- din partea BCER-UBCE


Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România

Anul 2011 declarat: Anul misiunii şi evanghelizării

Tema : Marea Trimitere

LUNA IANUARIE 2011

Text de baza : Matei 28:18-20 si Faptele Apostolilor 1:8

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. “Matei 28:18-20

Marea trimitere este porunca Domnului Isus, importanţa ei fiind dată şi de timpul când a fost spusă: după înviere, înainte de înălţare, ca unii care trebuie să-I continue lucrarea, să-L reprezinte,       să-L mărturisească până la marginile pământului. Aceasta e o  slujbă măreaţă, deoarece cuprinde împlinirea singurului plan pe care Dumnezeu l-a întocmit pentru continuarea lucrării Domnul Isus. Valoarea misiunii bisericii nu este dată numai de unicitatea Planului Divin, ci şi de importanţa Persoanei care l-a comunicat. Cel ce a încredinţat Planul misiunii pentru Biserică, este însuşi Domnul Isus. După înviere, într-un cadru solemn,la întâlnirea din Galilea, Domnul Isus se prezinta ucenicilor spunînd : „Toata puterea Mi-a fost data în cer si pe pămînt…”,(Mat.28:18) Potrivit acestei declaratii putem spune ca misiunea Bisericii este importanta pentru ca a fost încredintata de cea mai înalta autoritate . (Ioan 17:18;) Şi EL promite că va fi cu noi, atunci când noi ascultăm de porunca Lui.

Poruncă – Plan – Persoană –  Putere – Promisiune

Marea misiune a Domnului nostru este:

Porunca Domnului Isus, care cuprinde,

Cel mai măreţ Plan încredinţat oamenilor de către

Cea mai importantă Persoană din lume, în ceea ce priveşte

Cea mai mare Putere revelată vreodată, împreună cu

Cea mai completă Promisiune din lume.

Biserica nu are o altă obţiune sau o altă alternativă ci ea trebuie să împlinească ceea ce i s-a încredinţat, pentru că acesta este porunca dată de Domnul. Marea Trimitere este trimiterea ta!

În Faptele Apostolilor 1:v7,8 Domnul Isus spune “nu este treaba voastra să ştiţi vremurile sau soroacele….. ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori…” Cu alte cuvinte treaba voastră e să Mă mărturisiţi prin puterea Duhului Sfânt până la marginile pământului.

În multe biserici evanghelizarea este neglijată sau a ajuns numai un apendice al unor alte programe. Am fost surprins sa observ de câte ori se repetă în acest pasaj afirmaţiile „tot„toată”sau „toate” ! Domnul Isus spune: „Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ „; „faceţi ucenici din toate neamurile „ ;”învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu” ; „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele „ (Mat 28:18-20). De aceea este nevoia ca să acordăm misiunii prioritate şi să ne angajăm în această slujire dedicaţi pentru o normă întregă.Noi suntem trimişi, împuterniciţi de EL, să ducem mesajul împăcării în Numele Lui. 2Corinteni 5:20

Concluzii:

  • Porunca  Lui este: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Marcu 16:15; Această poruncă se adresează tuturor credincioşilor (ucenicilor lui de atunci şi de acum), deci mie şi ţie;
  • Puterea  (autoritatea, împuternicirea), noastră vine de la Cel care ne trimite „…ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 2Corinteni 5:20; „ Şi iată că Eu sunt cu voi…” Matei 28:20, El însuşi fiind prezent acolo cu noi;
  • Mesajul este mesajul LUI ,”… Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit….”Matei 28:20a, aşa cum spune apostolul Pavel: “Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine,ci pe Domnul Hristos Isus….” 2Corinteni 4:5. Evanghelia nu este a noastră, ci Evanghelia lui Hristos (vezi Romani1:16);

Marele misionar al Africii, David Livingstone a zis: “Dumnezeu a avut un singur Fiu şi pe Acela l-a făcut misionar. O umbră slabă a Lui sunt eu.”  Fiecare creştin trebuie să fie “un mic misionar” , fiecare creştin prin mărturia lui trebuie să-L vestească pe Hristos. Să lăsăm ca mărturia noastră să fie scrisă în litere destul de mari, ca lumea s-o poată oricând citi!

Există un singur lucru pe care nu-l putem face în lucrarea misionară: acela de-a scăpa de responsabilitate!

Chiar acum ia aceste cuvinte ale Domnului Isus din Matei 28:18-20 ca şi cum îţi sunt adresate personal.El îţi încredinţează lucrarea Lui ţie. Întreabă-te cu sinceritate: cum ascult?, ce fac? cum împlinesc, în mod concret, acest Cuvânt adresat de Domnul mie?

„Dacă ai ceva să faci,/ Începe-acum cu zel./Să vrei, e partea ta./ Puterea ţi-o dă EL” (Anonim)

Motive de mulţumire:

  1. Slăvim pe Domnul pentru că EL a fost credincios şi privind în urmă, în istorie, e uimitor cum

Dumnezeu a lucrat, cum Evanghelia a răzbătut şi a  ajuns până astăzi, în ciuda tuturor împotrivirilor, prigonirilor şi atacurilor consecutive, demonice , înverşunate.

  1. Mulţumim Domnului pentru fraţii în vârstă care au dus mărturia Evangheliei, pentru misionarii

români care au plecat în alte ţări împlinind voia Domnului şi pentru toţi creştinii care trăiesc şi vestesc Evanghelia,  prin trăirea lor în temere şi ascultare de Domnul;

Motive de rugăciune:

  1. Ne smerim pentru că nu am luat în serios porunca Domnului Isus şi ne rugăm ca EL să ne facă

pe toţi, creştini care îl mărturisim pe Domnul cu putere şi îndrăzneală „…dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala…” Fapt.Ap.4:29

  1. Ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze toate bisericile locale din ţara noastră şi pe fiecare creştin să

fie parte activă a Marei Trimiteri, ca noi să ne facem partea noastră şi Biserica  Domnul să crească;

  1. In luna ianuarie ne rugăm pentru misionarii români plecaţi în alte ţări, şi în mod deosebit pentru

familia Acatrinei Liviu şi Amalia din Peru ( a se consulta Calendar misionar 2011, scos de către Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România şi Agenţia de misiune transculturală Kairos- acolo fiind şi motivele pentru  rugăciune ale celor 12 misionari romani , câte unul pentru fiecare din cele 12 luni)

Pentru a salva programul urmati legatura-

Tema_post,_rugaciune_luna_ianuarie_2011

Acest articol a fost publicat în by Ionel Ghita și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.